روش کار برج خنک کننده

روش کار برج خنک کننده بر مبنای ایجاد سطح تماس بیشتر بین جریان آب گرم و هوای سرد و در نتیجه تبادل حرارتی بین این دو می‌باشد.
عموما در برج خنک کن‌ها آب گرم توسط لوله‌هایی به بالای برج منتقل شده و در آنجا یا بصورت طبیعی و یا با آبفشانهایی به سمت پایین برج به جریان می‌افتد که در طول این مسیر با توجه به نوع برج به شیوه‌های مختلف با جریان هوای سرد برخورد می‌کند.

اساس کار برج خنک کننده ،اساس کار برج خنک کننده ، اساس کار برجهای خنک کننده ، اساس کار برج های خنککننده ،برج خنک کننده اساس کار ،اساس کار خنک کننده برج،خنک کننده برج اساس کار برج خنک کننده ، کولینگ تاور ، تهویه مطبوع