برج خنک کننده نیروگاه برق

برج خنک کننده نیروگاه برق

توجه : این مقاله از اینترنت جمع آوری شده است .

نیروگاه های حرارتی معمولا از بخشهای مختلفی تشکیل شده است.امروزه به خاطر پیشرفت تکنولوژی اتلاف انرژی به طور قابل توجهی کاهش یافته است واین به خاطر شبکه های لوله کشی موجوددر نیروگاه های حرارتی میباشد.مواد موجودردرشبکه های لوله کشی باید از امنیت بالایی دارد چون بر طول عمرنیروگاه حرارتی تاثیر مستقیمی دارد. برج خنک کننده

نیروگاه برق (که با نام‌های کارخانه برق یا پست نیرو هم شناخته می‌شود) مجموعه‌ای از تأسیسات صنعتی است که از آن برای تولید انرژی الکتریکی استفاده می‌شود.

کار اصلی یک نیروگاه به این صورت است که انرژهایی که به شکل های دیگرهستند (مثلا انرژی شیمیایی ) را به انرژی الکتریکی تبدیل میکند این کار را مولد یا ژنراتور انجام میدهد.

————————————

برج خنک کننده ، برج خنک کننده نیروگاه برق ، برج خنک کننده نیروگاه برق ، برج های خنک کننده نیروگاه برق ، برج خنک کننده برق نیروگاه ، خنک کننده نیروگاه برق ، نیروگاه برق برج خنک کننده ، برج خنک کننده نیروگاه برق ، برج خنک کننده