پکینگ برج خنک کننده

پکینگ برج خنک کننده

پکینگ یا پر کننده یکی از مهمترین اجزای برج های خنک کننده مدار باز است که برای افزایش تبادل حرارتی بین جریان آب و هوا در داخل برج خنک کن از پکینگ‌ها استفاده می‌گردد و با افزایش سطح تماس جریان آب با هوا و همچنین کاهش سرعت جریان آب، در خنک سازی جریان آب نقش موثری دارند. پکینگ‌ها به صورت شبکه‌ای بوده و در دو نوع غشایی  یا ورق (Film Packing) و اسپلش یا توری (Splash Packing) در برج های خنک کننده مورد استفاده قرار می‌گیرند. برج خنك كننده

پکینگ های اسپلش  (Splash Packing)
در صورت آلودگی هوای محیط و همچنین سختی بالای آب (تا ۲۰۰۰ ppm) و وجود ذرات رسوب زا، از پکینگ اسپلش استفاده می شود. در پکینگ های ضد رسوب اسپلش قطرات آب پس از برخورد به پکینگ ریزتر می شوند و در مجاورت با جریان هوای عبوری، عمل تبادل حرارت و تبخیر سطحی قطرات صورت گرفته که در نهایت خنک شدن آب را به همراه خواهد داشت. با توجه به اینکه در پکینگهای اسپلش، فیلم آب بر روی پکینگ تشکیل نمی شد، در نتیجه ذرات جامد معلق و یا ذرات آلاینده هوا ایجاد رسوب نمی کنند. این مسئله باعث ثابت بودن راندمان دستگاه در طول مدت زمان کارکرد دستگاه و در نتیجه کاهش هزینه های نگهداری و تعمیرات می شود. برج خنك كننده
پکینگ های فیلم (Film Packing)
در صورت بالا بودن کیفیت آب (با سختی کمتر از ۱۲۰ ppm) و همچنین پایین بودن میزان آلودگی محیط از پکینگ های فیلم استفاده می شود. در پکینگ های فیلم، قطرات آب بر روی ورقهای پکینگ تشکیل یک لایه یا فیلم آب می دهند. هوایی که لابلای فضای پکینگ عبور می کند باعث تبخیر سطحی لایه رویی فیلم آب شده و لایه رویی آب با گرفتن انرژی و گرمای نهان تبخیر از لایه زیرین تبخیر شده و منجر به خنک شدن آب می گردد. بنابراین در شرایطی که سختی آب بالا باشد و یا فضای محیط اطراف آلوده باشد این نوع پکینگ به سرعت دچار گرفتگی و افت شدید راندمان می گردد.

پکینگ برج خنک کننده ، برج خنك كننده ، کولینگ تاور ، برج خنک کننده ، برج خنك كننده